Uw koffie... natuurlijk vers gebrand!
Dé specialist voor koffiezetmachines!
Gratis verzending vanaf 55€! (75€ voor NL)
Voor 12u besteld: vandaag verzonden!

Privacy Policy

Callistino.be – Corbello BVBA

Privacy Policy  (Versie 01/06/2017)

Hoewel niet iedere bezoeker en/of gebruiker van een website/webshop er zich van bewust is, worden bij ieder bezoek en/of gebruik van een website/webshop ‘persoonsgegevens’ vrijgegeven.  Zo ook op deze website/webshop van Corbello (hierna ook genoemd de ‘Website’).  Persoonsgegevens zijn die gegevens die de ‘beheerder’ van de website toelaten de bezoeker en/of gebruiker (hierna ook genoemd de ‘gebruiker’) als (natuurlijke) persoon te identificeren.  Dit is onder andere het geval wanneer de ‘beheerder’ van de Website een directe of indirecte link kan leggen tussen één of meerdere gegevens en een (natuurlijke) persoon.

Voor Corbello is de bescherming van deze persoonsgegevens vanzelfsprekend erg belangrijk. Het doel van deze Privacy Policy is de gebruiker te informeren over welke informatie wordt verzameld, hoe Corbello deze informatie kan gebruiken en hoe de gebruiker zijn/haar persoonsgegevens kan laten wijzigen of verwijderen.  Door het gebruik van de Website aanvaardt de gebruiker onvoorwaardelijk deze Privacy Policy, en dus ook de (eventuele) verzameling en verwerking, op de wijze zoals in deze Privacy Policy beschreven, van zijn/haar persoonsgegevens. 

1. Wetgeving
De wetgever stelt, terecht, strenge voorwaarden aan het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens, hoofdzakelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna ook genoemd de ‘Privacywet’) is hierin zeer belangrijk.  

2. Welke persoonsgegevens
Onder " persoonsgegevens " wordt onder andere verstaan: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, kredietkaartnummer, enz.  Deze informatie wordt verzameld wanneer de gebruiker intekent op onze nieuwsbrief of andere infovelden invult, wanneer de gebruiker deelneemt aan een wedstrijd, of wanneer de gebruiker een online bestelling plaatst.   Corbello kan tevens informatie m.b.t. de bezochte pagina’s de Site verwerven en behouden. De ingezamelde en/of verwerkte persoonsgegevens kunnen ook locatiegegevens bevatten. Op basis hiervan kan de (vermoedelijke) locatie van de gebruiker op een kaart worden weergegeven. Corbello gebruikt de locatiegegevens uitsluitend om de goede technische werking van de Website te verbeteren en/of te garanderen.

De betalingsmodule van de Website wordt beheerd door een goedgekeurde Europese leverancier van betalingsdiensten. De informatie die tijdens de uitvoering van de betaling wordt ingegeven, wordt beheerd door de leverancier van betalingsdiensten en wordt niet meegedeeld aan Corbello.

3. Wie is de verantwoordelijke van de verwerking
De Privacywet maakt een onderscheid tussen de verantwoordelijke voor de verwerking van de informatie en de partij(en) waar men beroep op doet voor de feitelijke verwerking van deze persoonsgegevens.

3.1 Verantwoordelijke voor de verwerking
De verantwoordelijke voor de verwerking voor de persoonsgegevens is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel en de juridische en technische middelen bepaalt voor de verwerking van persoonsgegevens. De verantwoordelijke verwerker voor deze Website:

BVBA Corbello, Bredabaan 309, 2930 Brasschaat, België BTW: BE 0455.003.541 Rechtspersonenregister: Antwerpen 0455.003.541 in deze Privacy Policy ook genoemd ‘Corbello’

3.2 Feitelijke verwerker
De feitelijke verwerker is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in opdracht van de verantwoordelijke voor de verwerking de persoonsgegevens verwerkt. De feitelijke verwerker is verantwoordelijk voor de goede technische werking van de Website.  De personen die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking gemachtigd zijn om de gegevens te verwerken vallen hier niet onder.  Deze feitelijke verwerker moet voldoen aan de verplichtingen bepaald in artikel van artikel 16 Privacywet en moet de feitelijke verwerker voldoende waarborgen bieden met betrekking tot technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen rond de verwerking van de persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking, waarvan niet verwacht kan worden te beschikken over dezelfde expertise en/of specialisatie te beschikken als de feitelijke verwerker, draagt of neemt geen enkele (rechtstreeks en/of onrechtstreekse) aansprakelijkheid op bij een eventueel verlies van data, identiteitsdiefstal, diefstal van gegevens, virussen of Trojaanse paarden, SQL-injecties of andere aanvallen op de informaticasystemen of online cloud-portalen.  De feitelijke verwerker beslist volledig autonoom over de meest (technisch) geschikte oplossing en/of toepassing om de (persoons)gegevens te verwerken.

4. Waarvoor worden uw persoonsgegevens gebruikt
Het verzamelen van persoonsgegevens op de Website heeft als hoofddoel: de Gebruiker ervan een veilige, optimale, gebruiksvriendelijke en, indien mogelijk en/of gewenst, een persoonlijke gebruikerservaring te bieden.  De gegevensverwerking is meestal essentieel voor de werking van de Website en de eventuele bijhorende diensten zoals (niet-limitatief): aankopen via de Website, facturatie, verzending, nieuwsbrieven, (al dan niet) gepersonaliseerde aanbiedingen, de detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedrag, … Uw persoonsgegevens worden op volgende wijzen verzameld:

4.1 Input door de gebruiker
Bepaalde functionaliteiten van de Website, zoals de bestelprocedure, het inschrijven op de nieuwsbrief,… vereisen dat de gebruiker persoonsgegevens invoert.  

4.2 Technische (hulp)middelen
De Website maakt, zoals de meeste websites, gebruik van verscheidene middelen om het gebruik ervan te optimaliseren en eventuele (technische) fouten in de Website te detecteren:

  • Cookies: Een cookie is een klein blokje gegevens die onze server op de PC van de gebruiker plaatst met o.a. als doel de aankoop te vergemakkelijken. Meer verduidelijking rond onze “cookies” vindt de gebruiker in onze Cookie Policy.  Meer algemene informatie met betrekking tot "cookies" kan de gebruiker vinden op www.allaboutcookies.org
  • Log-informatie: informatie zoals het IP-adres en diverse telecommunicatie-gegevens
  • Informatie met betrekking tot het gebruikte toestel zoals hardware- en software informatie en netwerk informatie
  • De Website verzamelt eveneens anonieme gegevens, zijnde technische gegevens die uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt worden om een beeld te krijgen van de Gebruikersnavigatie op de Website

5. Worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden?
De persoonsgegevens worden principieel enkel verzameld en/of verwerkt voor gebruik binnen Corbello en worden principieel niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld aan derde partijen. Enkel onder volgende omstandigheden worden de persoonsgegevens mogelijk gedeeld met derden:

  • De gebruiker hiervoor uitdrukkelijk toelating geeft
  • Wanneer het doorgeven van bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Corbello en gebruiker
  • Wanneer het doorgeven van de persoonsgegevens noodzakelijk voor de sluiting en/of de uitvoering van een in het belang van de gebruiker tussen Corbello en een derde afgesloten of af te sluiten overeenkomst. Bijvoorbeeld: controle betaling, detectie van mogelijke fraude, …
  • Wettelijke verplichtingen in hoofde van Corbello en/of de feitelijke verwerker

Conform artikel 21 van de Privacywet mogen persoonsgegevens alleen doorgegeven worden aan niet EU-landen wanneer deze landen eenzelfde passend beschermingsniveau als landen binnen de EU waarborgen, en waar dezelfde of gelijkaardige bepalingen van de Privacywet worden nageleefd. 

De Website kan links naar websites van derden bevatten. Zodra de gebruiker via een dergelijke link de Website verlaat, is de Privacy Policy van Corbello vanzelfsprekend niet meer van toepassing. Corbello is onder geen enkel beding verantwoordelijk voor de informatie op een andere website en het op deze website toegepaste Privacy-beleid.

Indien de gebruiker gebruik maakt van een functie opgenomen op de Website die delen via een sociaal netwerk, zoals Facebook, mogelijk maakt, zal de door de gebruiker gedeelde informatie worden verwerkt door de site of dienst van een derde. De verzameling en gebruik van gegevens, inclusief de persoonsgegevens verzameld op dergelijke site of netwerk, wordt beheerst door het privacy beleid van deze derde en niet meer door de Privacy Policy van Corbello.

6. Wat zijn uw rechten?
De gebruiker heeft, conform de Privacywet, specifieke rechten omtrent de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.  De gebruiker kan zijn/haar rechten uitoefenen via een schriftelijk verzoek aan Corbello, per post of per e-mail aan [email protected]

6.1 Recht op verzet
Iedere gebruiker kan zich steeds verzetten tegen de verwerking van zijn/haar  persoonsgegevens. Dit recht van verzet bestaat slechts indien er sprake is van zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met zijn/haar bijzondere situatie. De uitzonderingen van artikel 5 van de Privacywet zijn van toepassing op dit recht van verzet.

6.2 Recht op toegang
De gebruiker die zijn/haar identiteit bewijst, beschikt over een recht op toegang tot de informatie rond het al dan niet bestaan van verwerkingen van zijn/haar persoonsgegevens, net als de doeleinden van deze verwerking, de categorieën persoonsgegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en de categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt.

6.3 Recht op verbetering
De gebruiker die zijn/haar identiteit bewijst, kan steeds zijn/haar persoonsgegevens opvragen door een e-mail te sturen naar [email protected] of via de klantenservice.  De persoonsgegevens kunnen via dezelfde weg worden aangepast of verwijderd indien daartoe wettelijke grond bestaat.  Daarnaast kan de gebruiker via [email protected] of via de klantenservice steeds vragen niet meer te worden gecontacteerd voor direct marketing doeleinden.  Opdat het voor Corbello onmogelijk is om steeds en/of tijdig op de hoogte te zijn van iedere verandering of fout in de persoonsgegevens, is het aan de gebruiker om onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan Corbello te melden. 

7. Wijzigingen
Deze Privacy Policy kan te allen tijde worden gewijzigd bijvoorbeeld omwille van nieuwe wettelijke verplichten, omwille van technische aanpassingen en/of nieuwigheden, … Indien er essentiële wijzigingen aangebracht worden, zal de gebruiker verwittigd worden door de gewijzigde Privacy Policy op de Website te plaatsen (met inbegrip van de datum van herziening). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de Privacy Policy op regelmatige basis te raadplegen.  Door de Website te blijven bezoeken of gebruiken, gaat de gebruiker onvoorwaardelijke akkoord met de gewijzigde Privacy Policy.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »

 

 

is toegevoegd aan uw winkelwagen.

Niet op voorraad

Het gewenste aantal voor “” is niet beschikbaar.